Hem

Välkommen till Instalia Skyltreklam!

Skyltar

En skylt har många uppgifter. Att visa vägen, visa var man finns, förmedla värden och känslor.

Att välja rätt typ av skyltning till rätt uppgift är viktigt, vad vill Du förmedla till Dina kunder eller intressenter? Exklusivitet, Styrka, Storlek, Lågpris eller något annat värde?

Vidare måste skylten passa in i den arkitektur och stadsbild där den sitter.

Detta är sådant vi hjälper Er med oavsett vilken bransch Ni verkar i. När rätt design och produkt är framtagen svarar vi för ett smärtfritt projekt och produkter med rätt egenskaper för just er.LED-belysning

Vi säljer utvalda produkter inom LED-belysning för kontor, butiker, offentliga miljöer, gatubelysning, parkbelysning och undertak på bensinstationer.Copyright 2012 © All Rights Reserved