Konstruktion


Konstruktion


Vi har kompetensen att göra era konstruktioner, oavsett komplexitet.


Vid köp av serier där skyltar monteras på många olika platser är det mycket värdefullt med korrekta konstruktioner och ritningar för t.ex. framtida reservdelsförsörjning.


För stora skyltar gör vi hållfasthetsberäkningar för stålstativ och beräknar hur ett fundament skall utformas på bästa sätt.


Välkommen!

Copyright 2012 © All Rights Reserved