Service och underhåll


Service och underhåll


Allt behöver skötas om. Genom att teckna serviceavtal håller ni era skyltar rena och ni minimerar risken för släckta skyltar.


Vi erbjuder antingen serviceavtal med planerade servicebesök då skylten tvättas och kontrolleras. Byte av ljuskällor sker planlagt.


Ni kan också välja att boka service vid behov, men vi ser ofta en bättre totalekonomi om skylten har planerade servicebesök.


Välkommen att diskutera era behov med oss!

Copyright 2012 © All Rights Reserved